کارگاه‌ها

کارگاه‌های سال 1401

Data Science application based training for Oil & Gas

1401/1 تا 1401/4

کارگاه‌های سال 1400

مجوزهای کار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مهندس کوروش پاکبین

1400/12/14

Seismic Reservior Characterization

Dr. Nimisha Vadanti

1400/6/24


کارگاه‌های سال 1399

آشنایی با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و فرصت‌های شغلی مربوطه

دکتر رضا آذین- مهندس مسعود بهزادی نیا

29 و 30 بهمن ماه 1399

سه شنبه 30 فروردین 1401