سمینارها و وبینارهای مرکز

سمینارهای سال 1401

چکیده

مهندس هورَش صالحی

Commissioning engineer
And
Commissioning leader

1401/02/28

سمینارهای سال 1400

مهندس محمد قلی پور

کارشناس ارشد پژوهش‌های شرکت پتروشیمی زاگرس

1400/9/20

مهندس عبدالله حاجی زاده

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه مموریال

1400/9/07

دکتر رحیم کرمی

موسس و رئیس شرکت فراور صنعت

1400/8/10

Mohsen Farrokhrouz

PhD Candidate-School of Civil, Environment and Mining Engineering, The University of Adelaide, Adelaide, Australia

1400/6/28

چکیده

دکتر هاشم صدق کردار

عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس

1400/6/15

دکتر احمد کشاورز

عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس

1400/5/20

مهندس مهدی شریفی

کارگزار توسعه میادین مناطق نفت خیز جنوب

1400/4/7

مهندس حسنعلی ریاضی‌پور

رئیس خدمات فنی چاه های نفت منطقه خارک

1400/3/23

مهندس محمدرضا دادفر

مدیرعامل شتابدهنده نفت اکسین

1400/3/11

مهندس سعید هاشم‌پور

مدیر مهندسی طرح های پالایشگاه نفت آبادان

1400/3/9

چکیده

دکتر سید عبدالمجید خاکسار

رئیس مجتمع پتروشیمی نوری

1400/3/4

مهندس محمدرضا معتمدکیا

کارشناس ارشد دستگاه هاى لوله مغزى سیار

1400/3/4

دکتر عرفان محمدیان

دانشیار دانشگاه بین المللی قبرس

1400/2/26

مهندس مهدی باستان

رئیس ایمنی وزارت نفت

1400/2/19

مهندس مصطفی مکارم

بنیانگذار و مدیرعامل شتابدهنده فردوسی

1400/2/13

چکیده

مهندس سید هادی جعفرنیا

مسئول مهندسی فرایند اداره مهندسی طرح های پالایشگاه نفت اراک

1400/2/12

دکتر فرزاد نژادبهادری

رئیس حفاظت محیط زیست، HSE مدیریت شرکت ملی نفت ایران

1400/2/05

دکتر زعیمه نعمت الهی

عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس

1400/2/1

آقای دکتر حبیب رستمی

عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس

1400/1/25

خانم ملیکا مصلح

-

1400/1/22


سمینارهای سال 1399

چکیده

دکتر آزاده میروکیلی

عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس

1399/12/13

چکیده

دکتر مهدی تنها زیارتی

ریاست محترم حفاظت محیط زیست سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

1400/1/22

شنبه 24 اردیبهشت 1401