معرفی مرکز

معرفی و تاریخچه

مرکز پژوهشی نفت و گاز دانشگاه خلیج فارس در آبان 1395 با هدف جهت دهی پژوهش های دانشگاهی به نوآوری، حل مساله های صنعت، ارائه راه حل های فناورانه، کاربردی ساختن پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، ایجاد زیرساختهای علمی، فنی، مشاوره ای به جامعه پیرامون، موافقت اصولی تاسیس را برای دو گروه پژوهشی انرژی و محیط زیست و فراوری، تبدیل و انتقال از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کرد. این مرکز هم‌اکنون با 19 پژوهشگر از اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس در حال فعالیت است. همچنین بیش از 40 دانشجوی تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد) رساله های خود را با هدایت و سرپرستی پژوهشگران این مرکز انجام می دهند. مرکز پژوهشی نفت و گاز دانشگاه خلیج فارس با بهره گیری از تجربیات علمی و صنعتی طیف گسترده متخصصین دانشگاهی و صنعتی، یکی از نهادهای کلیدی سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه علم و فناوری مرتبط با صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی در دانشگاه و استان بوشهر است. در سال 1399 تعدادی از هسته های پژوهشی دانشگاه خلیج فارس پس از ارزیابی عملکرد توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به «گروه پژوهشی» ارتقا یافتند.

گزارش‌های عملکرد

سه شنبه 15 شهریور 1401