Webinar-Professor Moshfeghian

PROFESSOR moshfeghian

روز دوشنبه مورخ 17 اسفندماه 1400 نشست تخصصی مروری بر روشهای انتقال گاز توسط پرفسور محمود مشفقیان استاد پیشین دانشگاه شیراز در سالن اجتماعات ابوریحان دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی برگزار گردید.

در این نشست که بصورت حضوری و مجازی انجام شد، پروفسور مشفقیان، انواع روش های مختلف انتقال گاز را از یک نقطه یعنی مبدا و تولید به منطقه مصرف ارائه کردند.

در ادامه این ایشان روش‌های رایج انتقال گاز را به چهار دسته تقسیم کرد و افزود: روش انتقال با خط لوله، انتقال به صورت گاز طبیعی مایع شده، انتقال به شکل تبدیل شده به محصولات پتروشیمی و انتقال به صورت فاز فشرده یا متراکم از جمله این روش هاست، و در ادامه مزایا، معایب و ویژگی هر کدام از این روشها را مطرح نمودند.

مشفقیان، با توجه به مطالعه موردی اخیرشان و تحقیق در رابطه با پروژه معروف نورد استریم که از فدراسیون روسیه تا آلمان بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر زیر دریای بالتیک داشتند، تجزیه و تحلیل اقتصادی و مهندسی ارائه نمود.

ادامه این نشست بازدید از آزمایشگاه های موجود در دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی، اطلاع و آشنایی از تجهیزات و امکانات این آزمایشگاه ها بود.

پروفسور مشفقیان که اصالتا بوشهری هستند، استاد بازنشسته مهندسی شیمی دانشگاه شیراز است، و در حال حاضر با کمپانی کمپل آمریکا به عنوان استاد همکاری دارند. وی یکی از اساتید برجسته ایران در حوزه مهندسی گاز هستند که سابقه تدریس در دانشگاه خلیج‌فارس را نیز دارنند.

مشفیان با چهل سال سابقه و توانمندی در تجزیه و تحلیل داده ها توانسته در طراحی، تهیه و برنامه نویسی، نرم افزار های متعددی در زمینه مهندسی گاز، طراحی خطوط لوله و طراحی تاسیات پالایشی نقش مهمی ایفا کند.

فایل سخنرانی پروفسور مشفقیان(1)

فایل سخنرانی پروفسور مشفقیان(2)