محصولات فناورانه و آماده تجاری سازی

نام محصولهسته/گروه پژوهشیمعرفی محصول
نانوذرات کربنات کلسیم زیست سازگار با خواص تغییر ترشوندگی سطوحگروه پژوهشی نانوزیست فناوری کاربردیFile
نانوپودر گیلسونایت آبدوست شدهگروه پژوهشی منابع هیدروکربنی، انرژی و محیط زیستFile
ضد رسوب نانوذرات سیلیکاگروه پژوهشی منابع هیدروکربنی، انرژی و محیط زیستFile
فرمولاسیون شیمیایی دی سولفید اویل برای کاهش: دمای تشکیل واکس، مدول-الاستیک و تنش تسلیم نفت های واکسیگروه پژوهشی منابع هیدروکربنی، انرژی و محیط زیستFile
سه شنبه 24 اسفند 1400